Bestill Advokatforsikring

Forsikringsperioden er 12 måneder. Ved å trykke kjøp bekrefter jeg at jeg er innforstått med at forsikringen ikke dekker rettshjelpsbehov som er oppstått før tegning, og i karantenetiden på seks måneder fra tilslutning til avtalen. Jeg er kjent med at angrefristloven gjelder for kjøp av varer og tjenester på nett.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no